Belux

PRIVACYVERKLARING

Beste gebruikers van de onlinediensten van Zoetis Belgium SA/NV, adres: Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, België, ondernemingsnummer: 0401.953.350 (register van rechtspersonen van Waals-Brabant).

Zoetis Belgium SA (hierna “Zoetis” genoemd) maakt gebruik van www.zoetis.be. Tijdens de werking van de website verzamelt, verwerkt en gebruikt Zoetis uw persoonlijke gegevens om de website en gerelateerde diensten voor u beschikbaar te maken en om te kunnen inspelen op specifieke wensen van de gebruikers. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden altijd voor dit beoogde doel verwerkt en gebruikt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Informatie verzamelen van bezoekers en de doelstelling van het verwerken van uw gegevens

Zoetis verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat vereist is, om gerechtvaardigde redenen en met volgende bedoelingen: vormgeving van de inhoud zodat aanbiedingen en presentaties kunnen afgestemd worden op de individuele gebruiker, het bewaren en aanpassen van de contractuele relatie tussen Zoetis en u als gebruiker van de website www.zoetis.be en de aangeboden onlinediensten, of voor zover nodig om het gebruik en de facturering van de onlinediensten mogelijk te maken (gebruiks- en factureringsgegevens). Bovendien verzamelt, verwerkt en gebruikt Zoetis de door de gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens op www.zoetis.be voor het beantwoorden van vragen, voor het verkrijgen van informatie over de bijwerkingen van de Zoetis-producten, voor het verstrekken van productinformatie of voor het verwerken van om het even welke aanvraag via www.zoetis.be. U kunt informatie verkrijgen door de Zoetis-nieuwsbrief te bestellen. Om die te bezorgen, worden de verwerkte persoonsgegevens van de besteller gebruikt. Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van Zoetis en aangemeld bent, kunt u zich op eender welk tijdstip uitschrijven. Gebruik daarvoor de uitschrijflink die u in elke nieuwsbrief kan terugvinden.

Zoetis verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zoals uw naam, aanspreektitel en contactgegevens. Op het registratiescherm geven we duidelijk aan welke informatie noodzakelijk is voor de registratie en welke informatie optioneel is en u dus naar eigen goeddunken kan doorgeven. Daarnaast verzamelen en verwerken we trackinginformatie via cookies of andere gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de naam van de door u gebruikte internetbrowser, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina die u momenteel bezoekt en de datum, tijd en duur van uw websitebezoek. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van die gegevens is bedoeld voor de technische implementatie van uw websitebezoek en het vraaggericht design van www.zoetis.be.

Delen met derden en overdracht naar andere landen

Als u gebruikmaakt van www.zoetis.be kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met vertegenwoordigers van derde partijen, verkopers of zakenpartners in de Europese Unie (EU), in de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land buiten de EU en de EER dat een andere wetgeving hanteert dan de [Duitse] en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. We eisen dat die bedrijven de voorwaarden van ons privacybeleid naleven, hun toegang tot alle persoonlijke gegevens beperken tot wat strikt nodig is om hun verplichtingen na te komen, en de informatie waartoe ze toegang hebben niet gebruiken voor andere doeleinden dan het nakomen van hun verantwoordelijkheden tegenover ons. Zoetis garandeert dat het niveau van gegevensbescherming en -beveiliging dat volgens de EU-gegevensbeschermingswet van toepassing is, gewaarborgd blijft, bijvoorbeeld d.m.v. gepaste technische maatregelen, veiligheidsbeleid en -regels, contractuele verplichtingen, organisatorische maatregelen geïmplementeerd door Zoetis. Indien nodig zullen daarvoor gegevensverwerkingsovereenkomsten op basis van de EU-modelclausules afgesloten worden.

Gebruik van cookies en andere trackingsystemen

Cookies, logbestanden en pixeltags (webbakens) zijn technologieën die door de websites van Zoetis gebruikt worden om een gebruiker te identificeren als hij op onze websites surft. Uw browser staat ons toe om informatie (sessie-ID’s en/of permanente cookies) op de harde schijf van uw computer te plaatsen zodat we weten welke computer u gebruikt. We kunnen cookies gebruiken om onze websites te personaliseren en om uw activiteiten op andere websites van Zoetis te volgen.

Uw webbrowser kan zo worden ingesteld dat u zelf kunt bepalen of u cookies aanvaardt of weigert of dat u telkens verwittigd wordt wanneer een cookie naar u verzonden wordt. Indien uw browser is ingesteld om cookies te weigeren, zullen websites die met cookies werken u niet herkennen als u terugkeert naar de site en zijn sommige websitefuncties wellicht verloren gegaan. In de Helpsectie van uw browser ontdekt u hoe u kunt voorkomen dat uw browser cookies aanvaardt.

Af en toe doen we een beroep op derden om cookies op de harde schijf van uw computer te plaatsen. We sloten met die derden een overeenkomst waardoor zij verplicht zijn ons Privacybeleid na te leven. Informatie van derden die geassocieerd wordt met uw gegevens behandelen wij als persoonlijke gegevens.

Cookies bevatten normaal geen persoonlijke gegevens. Maar als u ons persoonlijke informatie bezorgde, kunnen we uw registratiegegevens toch associëren met cookies of andere trackingprogramma’s die onze website op de harde schijf van uw computer plaatst. Door de koppeling van een cookie aan uw registratiegegevens kunnen we zorgen voor een betere personalisatie en functionaliteit. Zonder cookies zou die functionaliteit niet mogelijk zijn.

Sommige van onze zakenpartners gebruiken cookies op onze sites (bv. links naar zakenpartners). We willen niet dat onze zakenpartners cookies gebruiken om de activiteiten van onze klanten na te gaan als ze onze sites verlaten. We hebben echter geen volledige controle over de manier waarop onze zakenpartners de cookies op onze website gebruiken. Als u merkt dat een zakenpartner van Zoetis een ongewenste cookie op uw harde schijf plaatst, neem dan contact met ons op zodat we het probleem kunnen helpen oplossen.

Daarnaast kunnen we ook andere trackingsystemen gebruiken zoals pixeltags. Pixeltags, soms wel webbakens genoemd, hebben dezelfde functie als een cookie maar omwille van hun kleine formaat zijn ze niet zichtbaar. Toch worden ze gebruikt om bepaalde informatie door te geven aan onze servers zodat we onze websites kunnen personaliseren, en om uw activiteiten op andere websites van Zoetis na te gaan.

Meer informatie vindt u terug in ons Cookiebeleid.

Uw privacykeuzes

U kunt ervoor kiezen terugkerende informatie/promotionele e-mails te ontvangen van Zoetis en derden die ermee samenwerken. U registreert zich dan voor de betreffende dienst en geeft toestemming voor elke dienst waarvoor u zich wilt inschrijven. U kunt zich ook uitschrijven om geen verdere informatie/promotionele e-mails te ontvangen. Geef uw informatie door of volg de instructies in de e-mail of in elk programma dat we u opsturen. Zoetis zal u zonder uitstel uitschrijven voor de betreffende nieuwsbrief of andere programma’s.

Bijwerken & verwijderen van uw persoonsgegevens en contact opnemen met Zoetis

Wilt u uw persoonlijke gegevens (i) inzien, (ii) verwijderen uit onze systemen of (iii) bijwerken, of (iv) uw voorkeuren m.b.t. marketingcontacten wijzigen? Neem dan contact met ons op via e-mail (privacy@zoetis.com) of stuur een brief naar ons vestigingsadres Zoetis Belgium SA/NV, attention: Legal Department, adres: Mercuriusstraat 20, 1930 Zaventem, België. Indien beschikbaar kunt u ook inloggen op uw account en uw gegevens bijwerken.

Een klacht indienen

U heeft het recht om bij de volgende bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop Zoetis uw gegevens verwerkt:

https://www.privacycommission.be/nl

Zoetis Belgium SA/NV

Privacyverklaring, bijgewerkt in April 2018