Parvo

Parvo is een uiterst besmettelijke ziekte veroorzaakt door een virus. Het virus verspreidt zich via de uitwerpselen van een zieke hond. Gezonde honden die aan uitwerpselen snuffelen, kunnen zo besmet raken. Het virus dringt door tot in de darmen, waar het ernstige ontstekingen veroorzaakt. De hond krijgt al snel een bloederige diarree die vergezeld kan zijn van braken en koorts. Jonge hondjes die met het parvo-virus in aanraking zijn gekomen, kunnen plotseling overlijden. Bij onderzoek blijkt dan meestal dat het virus ook is doorgedrongen tot in het hart, waar het een hartstilstand heeft veroorzaakt.


Verwantschap met de kattenziekte

Parvo is voor het eerst geconstateerd in 1978. De uitbraak was massaal en veel honden stierven. Daarvoor was de ziekte onbekend. Wetenschappers ontdekten vrijwel onmiddellijk een grote gelijkenis tussen het parvo-virus en het virus dat kattenziekte veroorzaakt. Honden, die met een vaccin tegen kattenziekte werden gevaccineerd, bleken ook grotendeels bestand tegen parvo. Toch heeft het nog jaren geduurd eer de huidige vaccins beschikbaar kwamen, gemaakt op basis van de eigenlijke ziekte-verwekker. In de loop van de tijd verandert het parvovirus steeds een beetje waardoor ook de vaccins periodiek moeten worden aangepast. Moderne vaccins bevatten dan ook de zogenaamde 2b stam die optimaal aansluit bij de huidige situatie in het veld. Inenten tegen parvo is zéér aan te bevelen omdat het een zeer dodelijk virus is dat nog steeds overal voorkomt, en bijzonder lang in het milieu kan overleven.
De recente vaccins bevatten de Parvo 2b stam, dit vaccin is perfect afgestemd op de huidige veldsituatie.
voor dieren. voor gezondheid. voor u.
Logo