Belux

parasites banner

Evaluatie van de wormbesmetting van uw paard is belangrijk bij de wormcontrole. Er is een test beschikbaar die door uw dierenarts kan worden uitgevoerd.

WAT IS MESTONDERZOEK?

Mestonderzoek (of coprologie) is het identificeren en tellen van wormeitjes in de paardenmest.
Uw dierenarts of uzelf neemt een kleine hoeveelheid verse mest. Die wordt gemengd met een vloeistof die dient om de wormeitjes te scheiden van de mest. Zodra ze ervan gescheiden zijn, worden de eitjes onder een microscoop geplaatst om te worden geteld en geïdentificeerd op basis van hun morfologische kenmerken. Het resultaat wordt uitgedrukt in het aantal eitjes per gram mest of EPG.

WAT IS HET NUT VAN MESTONDERZOEK?

  • Beoordeling van het niveau en van de aard van besmetting van uw paard
  • Doelgerichte behandeling door alleen de meest besmette paarden te behandelen in de zomer. Dit is het principe van selectieve ontworming dat, indien het correct wordt toegepast, het mogelijk kan maken het aantal ontwormingen ten minste met 2 te verminderen en bijgevolg de ontwikkeling resistentie doeltreffend te vertragen
  • Controle van de doeltreffendheid van de ontworming. We kunnen een test doen vóór en na de behandeling - een onvolledige reductie van wormeitjes kan wijzen op resistentie van de parasieten tegen het gebruikte ontwormingsmiddel.
  • Bepaling van wormbesmetting van een nieuw paard

WELKE PARASIETEN KUNNEN GEÏDENTIFICEERD WORDEN DANKZIJ DEZE TEST?

Kleine strongyliden (eitjes)

img tick

Grote strongyliden (eitjes)

img tick

Spoelwormen (eitjes)

img tick

Larven

img tick

Ingekapselde kleine strongyliden

img tick

Aarswormen

img tick

Lintwormen

img tick

Paardenhorzels

img tick

In de hierboven genoemde situaties is mestonderzoek een erg nuttig onderzoek, maar niet alle parasieten of stadia van parasieten kunnen worden geïdentificeerd door middel van dit onderzoek. Daarom is het absoluut noodzakelijk uw paarden systematisch 2 keer jaar per jaar te ontwormen. Verval niet in het andere uiterste, buiten deze 2 systematische behandelingen zal de behoefte aan aanvullende behandelingen juist door mestonderzoek worden bepaald. Alleen erg besmette paarden (telling > 200 eitjes per gram mest) worden dan behandeld (selectieve ontworming).

WANNEER EEN MESTONDERZOEK DOEN?

Men dient ten minste een keer per jaar een mestonderzoek uit te voeren, bij voorkeur in de zomer(7). Naargelang het resultaat zal uw dierenarts u aangeven of het nodig is uw paard te ontwormen en of er later in het weideseizoen een nieuw mestonderzoek moet worden uitgevoerd. Uw dierenarts kan u een mestonderzoek aanbevelen op een ander tijdstip van het jaar indien klinische tekenen of de resultaten van andere onderzoeken wijzen op de mogelijkheid van een wormbesmetting.

7-Nielsen MK. Integrated parasite control - how to strike that balance. AAEP proceeding 2014