Belux

Innovatie

Bij Zoetis richten we onze innovatieve kracht op het ontdekken en ontwikkelen van de oplossingen die onze klanten nodig hebben om succesvol te zijn. Onze resultaatgerichte diergeneesmiddelen en -vaccins, technische voorlichting en zakelijke ondersteuning zijn allemaal bedoeld om dierenartsen en veehouders te helpen de uitdagingen die zij in de praktijk dagelijks tegenkomen het hoofd te bieden. Onze toewijding aan innovatie in de diergezondheid wordt gedreven door de inzichten van onderzoeksfaciliteiten van Zoetis over de hele wereld, een wereldwijd netwerk van allianties met toonaangevende onderzoeksinstellingen en universiteiten, en door de laatste vorderingen in gerelateerde sectoren zoals de farmaceutische industrie, biotechnologie en agribusiness.

Alles uitvouwen
 • Zoetis is gericht op voortdurende innovatie om diergezondheidsoplossingen te kunnen ontwikkelen die voorzien in de behoeften van de mensen die dieren houden en verzorgen. R&D staat aan de basis van onze inspanningen om innovatieve oplossingen te bieden die anticiperen op de toekomstige behoeften van dierenartsen en veehouders op hun lokale markt, overal ter wereld.

  Onze internationale onderzoekers en wetenschappers werken aan het uitbreiden en verbeteren van ons bestaande productaanbod. Ze voegen nieuwe diersoorten en claims toe, vragen goedkeuringen in nieuwe landen aan en ontwikkelen nieuwe combinaties of herformuleringen zodat meer klanten baat hebben bij onze diergezondheidsoplossingen. Bij de R&D-activiteiten voor nieuwe producten maken we gebruik van de ontdekkingen die R&D op het gebied van de agribusiness, farmaceutische industrie en biotechnologie opleveren. Het feit dat we optimaal gebruik maken van zowel de ontdekkingen binnen andere sectoren als binnen onze bestaande R&D resulteert over het algemeen in een sneller, goedkoper en voorspelbaarder R&D-proces en een duurzamere R&D-pijplijn in vergelijking met de humane gezondheidssector.

  Aandachtsgebieden R&D

  Ons onderzoek wordt zowel gevoed door innovatie binnen Zoetis als door samenwerking met externe partners. We passen ons onderzoek toe op een brede en diverse reeks diersoorten, therapeutische gebieden en geografische locaties. Ons onderzoek richt zich op vaccins, geneesmiddelen, genetische middelen, diagnostische producten en biodevices.

  Capaciteiten R&D

  Expertise

  De R&D-organisatie van Zoetis bestaat uit wetenschappers in talrijke disciplines binnen de wetenschap en diergeneeskunde. Deze experts maken gebruik van geavanceerde onderzoeksfaciliteiten, de nieuwste technologieën en innovatieve benaderingen om volledige diergezondheidsoplossingen te creëren voor dierenartsen en veehouders.

  Activiteiten wereldwijd

  Naast ons wereldwijde R&D-hoofdkantoor, dat gevestigd is in Kalamazoo in Michigan (VS), omvat het onderzoeksnetwerk van Zoetis R&D-teams verspreid over de Verenigde Staten (Californië, Iowa, Maryland, Missouri, Nebraska, New Jersey en North Carolina), in Canada, Europa (België, Frankrijk en Spanje) en Australië en in belangrijke opkomende markten (Brazilië, India en China).

  Dit wereldwijde netwerk stelt ons in staat om op regionaal niveau te luisteren naar veehouders en dierenartsen en om hun uitdagingen te vertalen naar praktische en kosteneffectieve innovaties die afgestemd zijn op hun behoeften. Dankzij onze regionale aanwezigheid kunnen we snel en accuraat reageren wanneer opkomende infectieziekten zich verspreiden en een bedreiging vormen voor de levens van dieren, mensen en hun bestaansmiddelen.

 • Daar de behoeften van dierenartsen, eigenaren van gezelschapsdieren en veehouders wereldwijd blijven veranderen, wil Zoetis anticiperen op hun uitdagingen en nieuwe oplossingen ontwikkelen die hen kunnen helpen op een effectievere manier voor hun dieren te zorgen en hun bedrijven op een productievere manier te leiden. Onze werk wordt gedreven door de inzichten van onderzoeksfaciliteiten over de hele wereld, een wereldwijd netwerk van allianties met toonaangevende onderzoeksinstellingen en universiteiten, en door de laatste vorderingen in gerelateerde sectoren zoals de farmaceutische industrie, biotechnologie en agribusiness.

  Ons onderzoek heeft in de loop van de jaren geresulteerd in een breed aanbod aan producten die dierenartsen hebben geholpen betere zorg te verlenen aan landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren, en veehouders om de efficiëntie en winstgevendheid van hun ondernemingen te verhogen.

   

   

   

 • Bij Zoetis streven we ernaar om onze visie verder te laten reiken dan producten om onze klanten geïntegreerde oplossingen te kunnen bieden. Wij geloven dat onze gedrevenheid bij het oplossen van praktische problemen en ons vermogen om naar klanten te luisteren, van essentieel belang zijn om vooruitgang te blijven boeken. Onze strategische samenwerkingsverbanden zijn essentieel voor het vergroten van onze kennis van diergezondheidsproblemen en om voorop te blijven lopen op het gebied van innovatie.

  Ons team van medische, wetenschappelijke en zakelijke experts werkt samen met externe R&D-partners die verbonden zijn aan een grote verscheidenheid aan instellingen. Samen verkennen we nieuwe kansen op de markt, technologieën en productacquisities.

  We zijn talrijke samenwerkingsverbanden aangegaan met universiteiten, onderzoeksinstellingen en dierenklinieken over de hele wereld. Doordat we deelnemen aan deze allianties concentreren we ons op drie kerngebieden:

  • onderzoekssamenwerking in alle belangrijke regio’s van de wereld
  • nieuwe onderzoeksmodellen via deelname aan consortia met internationale topexperts
  • identificatie van en snelle respons op opkomende infectieziekten en gezamenlijke initiatieven op het gebied van voedselveiligheid

  In samenwerking met onze partners streven we ernaar om de diergeneeskundige beroepssector te ondersteunen en vooruit te helpen, door harmonisatie van de standaarden voor de veterinaire praktijk en de veehouderij.

  Open innovatiemodel

  We beseffen dat samenwerkingsverbanden van essentieel belang zijn voor het stimuleren van groei en onze klanten meerwaarde bieden. Geen enkel bedrijf, groot of klein, kan alleen succesvol zijn in deze wereld van baanbrekende geneesmiddelen en vaccins. Wij geloven dat we door onze eigen expertise te combineren met de aanvullende talenten en capaciteiten van onze partners de wetenschap kunnen bevorderen en samen het voortouw kunnen nemen bij het werken aan een gezondere wereld.

  Om creativiteit te cultiveren, risico's te delen en innovatieve wetenschap te benutten, bundelen we onze krachten met partners die onze eigen vaardigheden en technologieën aanvullen. Hierdoor kunnen we samenwerken binnen afdelingen, organisaties en landen om te voorzien in onvervulde behoeften op het gebied van diergezondheid door middel van collaboratieve R&D, productlicentiëring, toelevering en distributie op markten over de hele wereld.

  Onze eigen inspanningen op het gebied van innovatie profiteren ook van samenwerkingsverbanden omdat deze ons toegang verschaffen tot de beste technologieën en toonaangevende experts wereldwijd. Zo krijgen we een beter inzicht in de belangrijkste problemen waar de diergezondheidssector mee te maken krijgt en kunnen we gezamenlijk nieuwe diergezondheidsoplossingen op de markt brengen. Samen met partners die onze waarden delen en innovatieve zakelijke modellen bieden, identificeren en ontwikkelen we nieuwe technologieën, onderzoeksmodellen, therapeutische producten en vaccins om bestaande en opkomende ziekten en aandoeningen het hoofd te bieden.

 • Zoetis blijft haar netwerk van onderzoekssamenwerkingsverbanden over de hele wereld uitbreiden om nieuwe technologieën, farmaceutische doelwitten en vaccinantigenen te ontwikkelen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met instellingen die samen met ons willen zoeken naar nieuwe en innovatieve diergezondheidsoplossingen. Neem contact met ons op als u de mogelijkheden voor samenwerking wilt bespreken of voor meer informatie over het aangaan van een samenwerkingsverband met Zoetis.

 • Bij Zoetis zijn we ons ervan bewust dat dierenartsen en veehouders rekenen op een betrouwbare toelevering van hoogwaardige diergezondheidsproducten, zodat zij de best mogelijke zorg kunnen verlenen aan de dieren die ze houden en behandelen. Daarom worden onze fabricageprocessen ondersteund door een geïntegreerd toeleveringsnetwerk, waarmee we onze producten snel en flexibel bij onze klanten kunnen krijgen.

  Het productienetwerk van Zoetis bestaat uit 28 fabrieken in 11 landen die allemaal dezelfde toewijding aan kwaliteit hebben die ook is opgenomen in al onze productie- en toeleveringsprocessen. Onze programma’s voor voortdurende verbetering (Continuous Improvement Programs) zijn opgezet om onze processen ieder jaar weer te verbeteren, zonder ooit afbreuk te doen aan kwaliteit ten bate van efficiëntie.

  Veel van onze R&D-activiteiten zijn gevestigd bij de fabrieken. Hierdoor kunnen onze ontwikkelings- en fabricageteams nauw samenwerken en kan een bepaalde productiewijze direct geïntegreerd worden in het R&D-proces in onze laboratoria. Dierenartsen en veehouders profiteren van deze nauwe samenwerking, omdat R&D-projecten hierdoor efficiënter op commerciële schaal in productie kunnen worden genomen. Dit helpt ons om nieuwe en verbeterde producten sneller op de markt te brengen.

  Al onze fabrieken zijn zo ontworpen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten voor het werken met chemische stoffen of infectieuze ziekteverwekkers. We werken nauw samen met overheidsinstellingen en andere belangrijke regelgevende instanties in de landen waar we actief zijn om te verzekeren dat we hun richtlijnen en voorschriften volgen.

  In ons fabricageproces maken we gebruik van een breed scala aan innovatieve technologieën. Onze solide productieprocessen, hoge technologische standaarden en zes decennia ervaring als Pfizer Animal Health geven ons een rotsvaste basis waarop we kunnen voortbouwen om te voorzien in de behoeften van dierenartsen en veehouders, nu en in de toekomst.