Belux

parasites banner

chart img

GROTE STRONGYLIDEN (STRONGYLUS SP)

Wegens hun alomtegenwoordigheid en hun zeer hoge pathogeniteit vormden grote strongyliden oorspronkelijk de grootste bedreiging voor paarden op het gebied van wormbesmetting. Zij zijn het vooral die bij het ontwikkelen van nieuwe ontwormingsmiddelen beoogd werden. De invoering van een systematische ontworming elke 2 maanden of elke maand maakte het mogelijk deze bedreiging snel weg te nemen, maar werkte ook het fenomeen van resistentie in de hand. Hoewel ze veel minder aanwezig zijn vandaag, blijven ze een bedreiging die onder controle moet worden gehouden, omdat hun migrerende larvestadia laesies veroorzaken aan sommige vitale organen en vooral aan de slagaders (Strongylus vulgaris), resulterend in, onder meer, vaak dodelijke kolieken en zeer invaliderende kreupelheid.

GROOTTE EN VORM

Grote strongyliden zijn donkerder rood dan kleine strongyliden, en zijn natuurlijk ook groter, tot 5 cm lang.

LOCATIE IN HET PAARD

De op de weide opgenomen larven migreren vanuit de dikke darm door verschillende organen en in het bijzonder door de bloedvaten. De volwassen wormen zijn te vinden in de dikke darm.

SYMPTOMEN

Een besmetting met grote strongyliden uit zich in verschillende symptomen naargelang het orgaan of de bloedvaten waarin de larven migreren. Doorgaans zal het paard kolieken krijgen, soms fatale (migratie en obstructie van de mesenterische slagaders die het bloed naar de darmen vervoeren).

BEHANDELING

Om niet opnieuw grote strongyliden te zien verschijnen, vanwege de lange prepatente periode van deze wormen, is het raadzaam om elke 6 maanden met een ontwormingsmiddel te behandelen dat doeltreffend is tegen volwassen wormen en larven. Vraag advies aan uw dierenarts.

LEVENSCYCLUS

chart img