Belux

parasites banner

LONGWORM (DICTYOCAULUS ARNFIELDI)

Longwormen worden primair gevonden in ezels. Paarden worden in principe uitsluitend geïnfecteerd als deze grazen naast ezels. Infecties bij paarden resulteren zelden in de ontwikkeling van ei-producerende volwassen wormen.

GROOTTE, VORM EN LOCATIE

Longwormen zijn dunne draadachtige wormen en maximaal 8 cm lang.
Men vindt ze, in het volwassen stadium, in de longen van ezels en paarden.

SYMPTOMEN

Symptomen omvatten een aanhoudende hoest en versnelde ademhaling, alsook een verslechtering van de algemene toestand. Een besmetting kan leiden tot een secundaire longontsteking.

DIAGNOSTIEK

Longwormen kunnen verdacht worden in de aanwezigheid van ezels bij een aanhoudende hoest, die niet reageert op de normale behandelingen. De echte diagnose gebeurt door het aantonen van de eieren in de mest met behulp van mestonderzoek.

BEHANDELING

Longwormen zijn nematoden en kunnen dus behandeld worden met een ontwormingsmiddel actief tegen larvale stadia.

LEVENSCYCLUS

chart img